портал в режимі тестування та наповнення
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

План роботи на 2019 рік

опубліковано 08 липня 2019 року 12:22

План роботи

Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства у справах ветеранів України на 2019 рік

 

№ з/ п        
 
Зміст заходу
Термін виконання
Відповідальний за виконання
Відмітка про виконання
1.
Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків в Міністерстві у справах ветеранів України (далі – Міністерство). Участь в підготовці (розробці) та подання на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) Антикорупційної програми Міністерства на 2019-2020 роки (далі – Антикорупційна програма).
 
у строки, встановлені чинним
законодавством
Сектор з питань запобігання та виявлення
корупції (далі – Сектор)

2.
Збір, узагальнення та підготовка на розгляд керівництва Міністерства щоквартальних звітів про хід та результати виконання Антикорупційної програми на 2019 рік.
щоквартально, до 15 числа місяця, наступного за
звітним кварталом
 
Сектор

3.
Моніторинг виконання заходів та стану усунення, зниження виявлених корупційних ризиків у діяльності Міністерства передбачених Антикорупційною програмою на 2019 рік.
 
постійно
 
Сектор


4.
Робота з повідомленнями отриманими від викривачів. Розгляд в межах повноважень повідомлень про причетність працівників Міністерства до корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, збереження анонімності викривачів.
у строки, встановлені чинним
законодавством
Сектор

5.
Участь   у   проведенні   внутрішнього аудиту в структурних підрозділах Міністерства з метою запобігання можливим проявам корупції, іншим зловживанням під час його проведення уповноваженою особою.
згідно плану проведення
внутрішнього аудиту
Сектор

6.
Моніторинг негативних повідомлень в ЗМІ та Інтернет-просторі про корупцію в Міністерстві, організація їх перевірок та оприлюднення інформації щодо вжитих заходів
постійно
Сектор

7.
Перевірка факту подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування працівниками Міністерства.
у строки, встановлені чинним
законодавством
Сектор

8.
Ведення обліку працівників апарату Міністерства, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
постійно
Сектор

9.
Надання допомоги працівникам Міністерства при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданні повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, зміні ЄЦП.
за необхідності
Сектор

10.
Проведення (участь у проведенні) в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Міністерстві з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства.
за необхідності
Сектор

11.
Прийняття  участі  у  роботі консультативно-дорадчих органів
постійно (за
СекторМіністерства.
необхідності)


12.
Здійснення моніторингу проектів наказів Міністерства та проектів договорів що укладаються з Міністерством на предмет дотримання антикорупційного законодавства (шляхом їх візування).
постійно
Сектор

13.
Забезпечення інформування правоохоронних органів, а також спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків.
постійно
Сектор

14.
Взаємодія з уповноваженою посадовою особою Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань запобігання та виявлення корупції.
постійно
Сектор

15.
Координація роботи відповідальних посадових (уповноважених) осіб в підпорядкованих установах Міністерства у сфері протидії корупції (центрах).
постійно
Сектор

16.
Інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 Закону України “Про запобігання корупції”, та про обмеження згідно статті 26 Закону України “Про запобігання корупції”.
за необхідності
Сектор

17.  
Проведення навчання з особами, прийнятими на державну службу до Міністерства, щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, правил етичної поведінки, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обов’язку подання декларації згідно Закону України “Про запобігання корупції”.
за необхідності
Сектор

18.
Проведення   навчання   з  працівниками  апарату Міністерства,
згідно графіку
Секторщодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, етики поведінки державних службовців, шляхів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також стосовно змін в антикорупційному законодавстві та рекомендацій НАЗК.19.
Надання самостійним структурним підрозділам Міністерства та окремим працівникам (у разі звернення) роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства.
постійно
Сектор

20.
Участь у нарадах, семінарах, конференціях та інших заходах з питань запобігання та виявлення корупції.
постійно
Сектор

21.
Інформаційне оновлення (підготовка матеріалів) на сайті Міністерства рубрики "Запобігання корупції".
за необхідності
Сектор

22.
Завдання і заходи передбачені Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) (у разі прийняття).
протягом року
Сектор

23.
Участь в підготовці матеріалів та подання до НАЗК інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.
у строки, встановлені чинним
законодавством
Сектор

24.
Надання допомоги в реалізації заходів передбачених планом заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік (у разі прийняття).
у строки, встановлені чинним
законодавством
Сектор

25.
Підготовка на розгляд колегії Міністерства питань стосовно виконання законодавства про державну службу, антикорупційного законодавства, а також реалізації заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями громадян у цій сфері.
відповідно до плану проведення
внутрішнього аудиту
Сектор


26.
Підготовка та подання на затвердження плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції на 2020 рік.
до 30.11.2019
Сектор

27.
Інші заходи пов’язані з коригуванням здійсненої роботи.
за необхідності
Сектор

03.07.2019

Завідувач Сектору                                                                                                                         Д. С. Мартинюк

з питань запобігання та виявлення корупції 

Міністерства                       

                                                                                                                                               План роботи Сектору з питань запобіганнь та виявлення корупції Мінветеранів на 2019