портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Положення про Міністерство у справах ветеранів України

опубліковано 23 квітня 2019 року 16:03

“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2018 р. № 1175
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2020 р. № 276)

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

постановами Кабінету Міністрів України

від 16 жовтня 2019 року № 887,

від 15 квітня 2020 року № 276,

від 20 травня 2022 року № 605,

від 7 липня 2022 року № 772,

від 8 жовтня 2022 року № 1128,

від 7 квітня 2023 року № 304,

від 5 травня 2023 року N 452

від 7 липня 2023 року N 685

 

 

                                                                                                                 

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство у справах ветеранів України


1. Міністерство у справах ветеранів України (Мінветеранів) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Мінветеранів є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі - члени сімей ветеранів).

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 605 від 20.05.2022}

2. Мінветеранів у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями Мінветеранів є:

1) формування і реалізація державної політики у сфері: соціального захисту ветеранів та членів їх сімей, зокрема забезпечення психологічної
реабілітації, соціальної та професійної адаптації, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, а також санаторно-курортним лікуванням, житлом;

надання довічних державних стипендій, щорічної виплати до 5 травня разової грошової допомоги (крім організації виплати такої допомоги);

надання, позбавлення статусу та видачі посвідчень ветеранам та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

{Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 605 від 20.05.2022}

вшанування пам’яті ветеранів;

2) забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей;
3) забезпечення формування і ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни;
4) забезпечення розвитку спорту ветеранів війни.

{Пункт 3 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ № 1128 від 08.10.2022}

4. Мінветеранів відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

2-1) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022}

3) погоджує проекти законів, інші проекти актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються Кабінетові Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує у межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президента України;

5) надає у межах повноважень, передбачених законом, методологічну підтримку під час розроблення, моніторингу та оцінювання ефективності реалізації документів стратегічного планування (програм соціально-економічного розвитку, цільових програм тощо) місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції Мінветеранів;

6) здійснює як державний замовник загальне керівництво і контроль за розробленням державних цільових програм та виконанням визначених в них заходів і завдань;

7) бере участь у проведенні аналізу проектів державних цільових програм з метою визначення їх впливу на забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей;

8) бере участь у підготовці узагальненого висновку про результати виконання державних цільових програм у частині проведення оцінки наслідків їх виконання щодо забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей;

9) сприяє:

збереженню психічного здоров’я ветеранів та членів їх сімей;

реалізації права ветеранів та членів їх сімей на отримання медичної допомоги;

професійній орієнтації ветеранів та членів їх сімей;

разом з МОН та органами місцевого самоврядування здобуттю ветеранами та членами їх сімей дошкільної, повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти;

популяризації та забезпеченню формування позитивного образу ветерана;

здійсненню заходів щодо звільнення військовополонених та заручників, пошуку зниклих безвісти у зв’язку із війнами та локальними конфліктами, виконання обов’язків військової служби, бере участь у вирішенні питань щодо соціальної та професійної адаптації колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину;

залученню ветеранів до національно-патріотичного (зокрема військово-патріотичного) виховання дітей та молоді;

розвитку спорту ветеранів війни та членів їх сімей, їх психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення до фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності із використанням діючої мережі закладів фізичної культури і спорту, забезпечує проведення всеукраїнських спортивних заходів серед ветеранів війни та їх участь у міжнародних спортивних заходах, взаємодіє з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної спрямованості;

{Абзац дев'ятий підпункту 9 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 1128 від 08.10.2022}

10) координує з питань, віднесених до його компетенції, здійснення органами виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органами місцевого самоврядування заходів з питань:

забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей;

соціального захисту ветеранів та членів їх сімей;

вшанування пам’яті ветеранів;

розвитку взаємодії та співпраці з інститутами громадянського суспільства;

11) розробляє за погодженням з МОЗ, організовує і здійснює в закладах охорони здоров’я Мінветеранів комплекс профілактичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров’я ветеранів та членів їх сімей;

12) за погодженням з МОЗ формує перелік медичних послуг для ветеранів та членів їх сімей, не включених до програми державних гарантій медичного обслуговування населення, оплату надання яких гарантує держава;

13) проводить моніторинг:

стану дотримання прав і свобод ветеранів та членів їх сімей; стану дотримання вимог законодавства щодо соціального захисту ветеранів та членів
їх сімей, зокрема забезпечення житлом ветеранів та членів їх сімей, психологічної реабілітації та соціальної адаптації ветеранів та членів їх сімей, зайнятості та дозвілля ветеранів, відновлення та вдосконалення їх професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, надання ветеранам медичних послуг та забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації;

14) організовує та координує роботу з питань:

надання, позбавлення статусу учасника бойових дій та призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

встановлення факту отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров’я, отриманих від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, проведення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

{Абзац третій підпункту 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 452 від 05.05.2023}

встановлення факту безпосередньої участі особи у заходах, необхідних для
забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

{Підпункт 14 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 685 від 07.07.2023}

15) розглядає матеріали про підтвердження участі осіб у підпільно-партизанській визвольній боротьбі в Україні у XX столітті;

16) співпрацює з громадськими об’єднаннями щодо визначення та реалізації пріоритетних напрямів державної політики з питань, що належать до компетенції Мінветеранів, надає громадським об’єднанням ветеранів у встановленому законодавством порядку фінансову підтримку на конкурсній основі для реалізації програм (проектів, заходів), проводить моніторинг та аналіз ефективності програм (проектів, заходів), реалізованих за рахунок коштів державного бюджету громадськими об’єднаннями ветеранів;

17) ініціює та забезпечує проведення діалогу з громадськими об’єднаннями ветеранів та членів їх сімей;

18) планує та організовує здійснення заходів щодо гідного вшанування пам’яті ветеранів (здійснення пошуку, поховання та перепоховання, збереження та облаштування військових поховань, увічнення пам’яті тощо), координує діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо гідного вшанування пам’яті ветеранів;

19) бере участь в організації поховань та перепоховань осіб, які загинули (померли) внаслідок безпосередньої участі в бойових діях під час захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби на території України та інших держав;

20) планує та організовує в межах своєї компетенції відзначення ювілейних, пам’ятних та історичних дат, міжнародних днів на державному рівні, пов’язаних із вшануванням ветеранів, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України;

21) забезпечує взаємодію органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань здійснення пошуку, ведення обліку, упорядження і збереження військових поховань та встановлення імен невідомих воїнів, які загинули під час участі в бойових діях на території України та інших держав;

22) бере участь в організації видання книг, інших друкованих видань, пов’язаних з увічненням пам’яті захисників Вітчизни, учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, у створенні музеїв, меморіалів та експозицій, проведенні наукових досліджень та конференцій, семінарів,засідань за круглим столом та інших заходів у межах компетенції;

23) організовує здійснення заходів щодо формування позитивного образу ветеранів, популяризації військової історії, налагодження комунікації між ветеранами різних поколінь, координує діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з відповідних питань;

24) вносить в установленому порядку пропозиції стосовно відзначення ветеранів державними нагородами;

25) створює та забезпечує формування і ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни, забезпечує захист персональних даних, отриманих відповідно до законодавства, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації та здійснює контроль за їх збереженням, забезпечує та координує обмін даними між існуючими державними реєстрами, інформаційно-аналітичними системами, а також між надавачами пільг і послуг;

26) створює та забезпечує функціонування інформаційно-аналітичної системи обліку для адміністрування потреб ветеранів (персонального електронного кабінету ветерана);

27) вживає заходів та організовує роботу із залучення інвестицій, кредитів та грантів, у тому числі коштів міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги, з метою підготовки і виконання завдань, визначених Мінветеранів, та реалізації проектів з питань, що належать до компетенції Мінветеранів;

28) здійснює державно-приватне партнерство з питань, що належать до компетенції Мінветеранів;

29) бере участь у складанні Бюджетної декларації, розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

30) виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних робіт, у межах повноважень, передбачених законом, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій у сфері компетенції Мінветеранів;

31) здійснює міжнародне співробітництво, бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, денонсації таких договорів, у межах повноважень, передбачених законом, укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами з питань, що належать до компетенції Мінветеранів;

32) забезпечує координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо реалізації міжнародних проектів і програм у межах своїх повноважень, передбачених законом;

33) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, ініціювання, підготовку та впровадження проектів (програм) міжнародної технічної та фінансової допомоги, зокрема за участю урядів держав, міжнародних організацій та зарубіжних громадських об’єднань, інших суб’єктів публічного та приватного права;

34) бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у здійсненні заходів щодо адаптації законодавства до законодавства ЄС;

35) інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінветеранів;

36) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Мінветеранів, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;

37) виконує функціїз управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

38) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. Мінветеранів з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контролю за їх реалізацією в апараті Мінветеранів, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат Мінветеранів, його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників апарату Мінветеранів, його територіальних органів;

3) здійснює контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінветеранів;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті Мінветеранів, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує висвітлення інформації про діяльність Мінветеранів та територіальних органів у засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті;

6) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом:

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, здійснює контроль за їх збереженням в апараті Мінветеранів;

виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю Мінветеранів, урахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції Мінветеранів;

7) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до
встановлених правил.

6. Мінветеранів для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) одержувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари та інші заходи з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів,
державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;

5) забезпечувати самопредставництво Мінветеранів у судах через Міністра, його
заступників, державного секретаря, а також без окремого доручення через визначених
Міністром державних службовців самостійного структурного підрозділу апарату
Мінветеранів, що виконує функції юридичної служби, відповідно до положення про такий структурний підрозділ, затвердженого Міністром.

{Пункт 6 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 304 від 07.04.2023}

7. Мінветеранів здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

8. Мінветеранів у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також підприємствами, установами та організаціями.

9. Мінветеранів у межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів КабінетуМіністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази Мінветеранів, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням
вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Накази Мінветеранів нормативно-правового змісту підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази Мінветеранів, видані у межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими до виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

10. Мінветеранів очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

11. Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

12. Міністр:

1) очолює Мінветеранів, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції Мінветеранів;

3) визначає пріоритети роботи Мінветеранів та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи Мінветеранів, звіти про їх виконання;

4) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є Мінветеранів;

5) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є Мінветеранів, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції Мінветеранів, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

6) у межах компетенції організовує та контролює виконання Мінветеранів Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету
Міністрів України;

7) забезпечує виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами України в межах компетенції Мінветеранів;

8) вносить Прем’єр-міністрові України пропозиції щодо призначення на посади першого заступника Міністра та заступників Міністра;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінветеранів;

10) затверджує структуру апарату Мінветеранів та його територіальних органів;

11) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Мінветеранів;

12) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в апараті Мінветеранів;

13) утворює, ліквідує, реорганізовує за погодженням з Кабінетом Міністрів України територіальні органи як структурні підрозділи апарату Мінветеранів, що не мають статусу юридичної особи;

14) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, що належать до сфери його управління, затверджує їх положення (статути), виконує у межах своїх повноважень інші функції з управління об’єктами державної власності;

15) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери управління Мінветеранів, приймає рішення щодо їх
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

16) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до
дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря Мінветеранів;

17) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного
службовця державному секретарю Мінветеранів;

18) визначає персональний склад патронатної служби Міністра;

19) представляє Мінветеранів у публічно-правових відносинах з іншими органами,
підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

20) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл
повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які
вони здійснюють у разі його відсутності;

21) залучає державних службовців та працівників територіальних органів
Мінветеранів, а за згодою керівників - державних службовців та працівників міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Мінветеранів;

22) утворює комісії, робочі та експертні групи;

23) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

24) підписує накази Мінветеранів;

25) дає обов’язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату
Мінветеранів доручення;

26) проводить переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих
йому повноважень;

27) здійснює інші повноваження, визначені законом.

13. Повноваження керівника державної служби в Мінветеранів здійснює державний
секретар Мінветеранів.

Державний секретар Мінветеранів є вищою посадовою особою з числа державних
службовців Мінветеранів. Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар Мінветеранів призначається на посаду Кабінетом Міністрів
України за результатами конкурсу відповідно до законодавства про державну службу.

14. Державний секретар Мінветеранів відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату Мінветеранів;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань Мінветеранів та подає їх
Міністру на розгляд;

3) організовує та контролює виконання апаратом Мінветеранів Конституції та законів
України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінветеранів
та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи Мінветеранів, звітує про їх
виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за
її збереженням в апараті Мінветеранів;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від
державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на Мінветеранів завдань;

7) призначає на посади та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством
про державну службу, державних службовців апарату Мінветеранів, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

8) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством
про працю, працівників апарату Мінветеранів, приймає рішення щодо їх заохочення,
притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра
за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

10) призначає на посаду та звільняє з посади керівників територіальних органів
Мінветеранів та їх заступників і звільняє їх з посад;

11) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінветеранів;

12) представляє Мінветеранів як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

13) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання
державними службовцями та іншими працівниками Мінветеранів доручення;

14) з питань, що належать до його повноважень, видає накази організаційнорозпорядчого характеру та контролює їх виконання;

15) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату Мінветеранів, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України.

15. На час відсутності державного секретаря Мінветеранів чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату Мінветеранів відповідно до наказу державного секретаря Мінветеранів.

16. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Мінветеранів, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у Мінветеранів може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Мінветеранів.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Мінветеранів можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджуються Міністром.

17. Гранична чисельність державних службовців та працівників Мінветеранів затверджується Кабінетом Міністрів України.

Структура апарату Мінветеранів затверджується Міністром.

Штатний розпис та кошторис Мінветеранів затверджуються державним секретарем Мінветеранів за погодженням з Мінфіном.

18. Мінветеранів є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

____________

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1175-2018-%D0%BF#Text

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux