портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Основні завдання структурних підрозділів

опубліковано 30 серпня 2022 року 15:00

ДИРЕКТОРАТ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів. Діяльність Директорату з питань стратегічного планування та забезпечення формування державної політики координується Міністром у справах ветеранів України, з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, формування і розвитку регіональної політики, супроводу міжнародної технічної допомоги - заступником Міністра з питань європейської інтеграції.

До складу Директорату входять такі структурні підрозділи:

1) експертна група стратегічного планування та інституційного розвитку;

2) експертна група координації роботи із забезпечення формування державної політики;

3) відділ європейської та євроатлантичної інтеграції, координації міжнародного співробітництва і супроводу міжнародної технічної допомоги;

4) відділ з формування та розвитку регіональної політики у справах ветеранів;

5) головний спеціаліст з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

Основні завдання експертної групи стратегічного планування та інституційного розвитку:

- стратегічне планування діяльності Мінветеранів, формування цілей та пріоритетів діяльності Мінветеранів;

- підготовка пропозицій та розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань удосконалення стратегічного планування діяльності Мінветеранів, його інституційного розвитку, підходів до формування та реалізації державної та регіональної політики у сферах компетенції Мінветеранів.

Основні завдання експертної групи координації роботи із забезпечення формування державної політики:

- спрямування та координація роботи структурних підрозділів Мінветеранів та його територіальних органів щодо забезпечення формування державної політики у сферах компетенції Мінветеранів та її відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики;

- організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне забезпечення діяльності Мінветеранів з питань координації, наступності та послідовності формування і реалізації державної політики Мінветеранів;

- здійснення аналізу стану реалізації державної політики, підготовка пропозицій та розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань удосконалення підходів до формування та реалізації державної політики у сферах компетенції Мінветеранів.

Основні завдання відділу з формування та розвитку регіональної політики у справах ветеранів:

- формування та розвиток регіональної політики у справах ветеранів.

- здійснення аналізу стану результатів реалізації регіональної політики у справах ветеранів.

- підготовка пропозицій та розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань удосконалення підходів до формування та реалізації регіональної політики у межах компетенції Мінветеранів.

Основні завдання відділу європейської та євроатлантичної інтеграції, координації міжнародного співробітництва і супроводу міжнародної технічної допомоги:

- організація і координація діяльності Мінветеранів з питань європейської інтеграції, міжнародного співробітництва та співробітництва з міжнародними фінансовими інституціями, залучення грантів та інвестицій, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері діяльності Мінветеранів;

- організація та супроводження в межах компетенції Мінветеранів співробітництва між Україною і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та інституціями ЄС;

- супроводження процесу укладення міжнародних договорів України, аналіз і контроль за дотриманням та виконанням таких зобов’язань у частині, що стосується виконання функцій Мінветеранів;

- участь у реалізації та супроводження проєктів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на реалізацію державної політики у сфері діяльності Мінветеранів.

Основні завдання головного спеціаліста з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків:

- Забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних  прав та можливостей відповідно до компетенції Мінветеранів;

- Координація  роботи структурних підрозділів Мінветеранів з питань застосування гендерних підходів під час проведення аналізу та оцінювання впливу державної/регіональної політики на жінок і чоловіків, стратегічного планування, організації та моніторингу діяльності відповідно до компетенції Мінветеранів;

- Проведення аналізу щодо стану забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у сфері соціального захисту ветеранів війни, у тому числі шляхом підготовки статистично-аналітичних матеріалів, які дають змогу визначити відмінності у становищі різних груп жінок і чоловіків, а також наявні проблеми та потреби («гендерні портрети»)

- Організація виконання конвенції ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок та Факультативного протоколу для неї, Пекінської платформи дій, Цілей сталого розвитку ООН, резолюції Ради Безпеки ООН № 1325 «Жінки, мир, безпека» та пов’язаних із нею резолюцій Ради Безпеки ООН, інших міжнародно-правових документів у сфері забезпечення гендерної рівності, Стратегії гендерної рівності Ради Європи, Європейського союзу, ОБСЄ відповідно до компетенції Мінветеранів.

 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Департамент соціального захисту є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів та діяльність якого спрямовується і координується першим заступником Міністра.

До складу Директорату входять такі структурні підрозділи:

1) відділ з надання статусів;

2) відділ з розробки та реалізації житлових програм;

3) відділ з питань соціальної підтримки;

4) відділ по роботі з членами сімей загиблих.

Основні завдання відділу з надання статусів:

- забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері надання, позбавлення статусу та видачі посвідчень ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності (далі – ветерани), членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі – члени сімей ветеранів);

- участь у забезпеченні прав і свобод ветеранів війни та членів їх сімей в межах компетенції Відділу;

- організація та координація роботи з питань:

надання, позбавлення статусу учасника бойових дій та призначення одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

встановлення факту отримання особами поранень чи інших ушкоджень здоров'я, отриманих від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння на території проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

Основні завдання відділу з розробки та реалізації житлових програм:

- забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі – члени сімей ветеранів) з питань забезпечення їх житлом;

- здійснення моніторингу стану дотримання вимог законодавства щодо соціального захисту ветеранів та членів сімей ветеранів, а саме забезпечення їх житлом;

- організація та координація роботи щодо виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення за рахунок субвенції з державного бюджету.

Основні завдання відділу з питань соціальної підтримки:

- забезпечення формування і реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі – ветерани), членів сімей таких осіб (далі – члени сімей ветеранів), зокрема щодо надання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (крім організації виплати такої допомоги), довічних державних стипендій, щорічної виплати до 5 травня разової грошової допомоги (крім організації виплати такої допомоги);

- координація здійснення органами виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органами місцевого самоврядування заходів з питань соціального захисту, забезпечення прав і свобод ветеранів та членів їх сімей.

Основні завдання відділу по роботі з членами сімей загиблих:

- забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників а Захисниць України (далі – члени сімей ветеранів);

- забезпечення прав та інтересів членів сімей ветеранів у сфері соціального захисту.


ДЕПАРТАМЕНТ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ВЕТЕРАНСЬКОГО РОЗВИТКУ

Директорат громадянської ідентичності та ветеранського розвитку є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів та діяльність якого спрямовується і координується першим заступником Міністра.

До складу Директорату входять такі структурні підрозділи:

1) Експертна група з питань формування громадянської ідентичності

2) Експертна група з питань ветеранського розвитку

3) Експертна група освітніх програм та професійної адаптації

4) Експертна група меморіальної роботи та з питань нагород

Основні завдання експертної групи з питань формування громадянської ідентичності:

- забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері залучення ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі — ветерани) до формування у населення української громадянської ідентичності через систему національно-патріотичного (зокрема військово-патріотичного) виховання;

- формування позитивного образу ветеранів через реалізацію інформаційних кампаній та тиражування їх внеску у захист незалежності територіальної цілісності та суверенітету України;

- сприяння участі ветеранів у формуванні в громадян готовності виконання обов'язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України;

розроблення та впровадження системи залучення ветеранів до здійснення  громадянської освіти у сфері формальної, неформальної та інформальної освіти;

- організація та сприяння у проведенні заходів національно-патріотичного (зокрема військово-патріотичного) виховання, спрямованих на формування у населення української громадянської ідентичності з нагоди відзначення ювілейних, пам’ятних та історичних дат, міжнародних днів на державному рівні, пов’язаних із вшануванням ветеранів та формуванням їх позитивного образу, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України;

- сприяння для розвитку та поширення створених ветеранами  літературних, музичних, творів образотворчого мистецтва, архітектурних, творів декоративно-ужиткового мистецтва, аудіовізуальних творів мистецтва, тощо;

- участь в організації видання книг, інших друкованих видань, пов’язаних із вшануванням ветеранів та формуванням їх позитивного образу, учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, у створенні музеїв та експозицій з питань, що належать до сфери компетенції експертної групи.

Основні завдання експертної групи з питань ветеранського розвитку:

- забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі – ветерани), членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі – члени сімей ветеранів) в частині забезпечення їх зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом підтримки ветеранського розвитку, підприємницьких ініціатив ветеранів та членів їх сімей на основі проведеного моніторингу стану дотримання вимог законодавства;

- розроблення та реалізація заходів задля комплексного розвитку проєктів та підприємницьких ініціатив серед ветеранів;

- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції експертної групи;

- участь у реалізації державної регіональної політики в межах компетенції експертної групи, а також державної політики у сфері ветеранського розвитку та підприємницьких ініціатив;

- участь у проведенні аналізу та моніторингу діяльності у сфері розвитку підприємницьких ініціатив серед ветеранів, визначення пріоритетів, стратегії та здійснення прогнозу їх розвитку.

Основні завдання експертної групи освітніх програм та професійної адаптації:

- розроблення пропозицій щодо формування та реалізації  державної політики у сфері соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності, а саме забезпечення соціальної та професійної адаптації, зайнятості, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;

- запровадження системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби, та осіб, звільнених з військової служби, у тому числі ветеранів війни;

- сприяння:

розвитку  системи професійної орієнтації ветеранів війни та членів їх сімей  згідно з  пріоритетами  державної та регіональної економічної політики; аналізує існуючі та виявляє нові проблеми у цій сфері на основі дослідження статистичних даних, звернень державних органів, підприємств, установ, організацій, громадян, інших джерел інформації;

разом з Міністерством освіти і науки України та органами місцевого самоврядування здобуттю ветеранами та членами їх сімей дошкільної, повної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти;

у вирішенні питань щодо соціальної та професійної адаптації колишніх військовополонених, які повернулися на Батьківщину;

- проведення моніторингу стану дотримання вимог законодавства щодо соціальної адаптації ветеранів та членів їх сімей, зайнятості ветеранів, відновлення та вдосконалення їх професійних навичок і умінь шляхом професійного навчання, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці;

- забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції Експертної групи;

- взаємодія з міжнародними організаціями щодо впровадження новітніх технологій у сфері професійної адаптації та надання освітніх послуг ветеранам війни та членам їх сімей.

Основні завдання експертної групи меморіальної роботи та з питань нагород:

- забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері вшанування пам’яті ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі – ветерани);

- здійснення координації з органами виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органами місцевого самоврядування заходів з питань вшанування пам’яті ветеранів;

- планування та організація здійснення заходів щодо гідного вшанування пам’яті ветеранів (здійснення пошуку, поховання та перепоховання, збереження та облаштування військових поховань, увічнення пам’яті тощо), координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо гідного вшанування пам’яті ветеранів;

- участь в організації поховань та перепоховань осіб, які загинули (померли) внаслідок безпосередньої участі в бойових діях під час захисту Батьківщини або виконання обов’язків військової служби на території України та інших держав;

- сприяння здійсненню заходів щодо звільнення військовополонених та заручників, пошуку зниклих безвісти у зв’язку із війнами та локальними конфліктами, виконання обов’язків військової служби;

- планування та організація в межах своєї компетенції відзначення ювілейних, пам’ятних та історичних дат, міжнародних днів на державному рівні, пов’язаних із вшануванням ветеранів, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формуванням соборності та державності, проголошенням незалежності України;

- забезпечення взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань здійснення пошуку, ведення обліку, упорядження і збереження військових поховань та встановлення імен невідомих воїнів, які загинули під час участі в бойових діях на території України та інших держав;

- участь в організації видання книг, інших друкованих видань, пов’язаних з увічненням пам’яті захисників Вітчизни, учасників боротьби за незалежність України у XX столітті, мемуарів, художніх та аудіовізуальних творів, у створенні музеїв, меморіалів та експозицій, проведенні наукових досліджень та конференцій, семінарів, засідань за круглим столом та інших заходів у межах компетенції;

- розгляд матеріалів та внесення в установленому порядку пропозицій стосовно відзначення ветеранів державними нагородами та відомчими відзнаками.

 

ДЕПАРТАМЕНТ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відділ медичного забезпечення та реабілітації

1. Основними завданнями відділу є:

1) розроблення пропозицій щодо формування і реалізації державної політики на основі постійного аналізу стану справ та вироблення альтернативних
варіантів розв’язання існуючих проблем у сфері медичного забезпечення, реабілітації, оздоровлення (санаторно-курортного лікування) ветеранів війни,
осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі - члени сімей ветеранів);

2) сприяння реалізації права ветеранів та членів їх сімей на отримання медичної допомоги, санаторно-курортного лікування і реабілітації;

3) розроблення за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України, організація і здійснення в закладах охорони здоров’я Мінветеранів комплексу профілактичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров’я ветеранів та членів їх сімей;

4)за погодженням з Міністерством охорони здоров’я України формування переліку медичних послуг для ветеранів та членів їх сімей, не включених до
програми державних гарантій медичного обслуговування населення, оплату надання яких гарантує держава;

5)здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері медичного забезпечення, реабілітації та оздоровлення
(санаторно-курортного лікування) ветеранів війни та членів їх сімей, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;

6)забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері компетенції відділу;

7) взаємодія з міжнародними організаціями щодо впровадження новітніх
технологій у сфері медичного забезпечення та реабілітації ветеранів війни та
членів їх сімей.

Відділ організаційно-методичного забезпечення та проектної діяльності

1. Основними завданнями Відділу є:

1) стратегічне планування, розроблення, впровадження і координація системних проектів, спрямованих на формування і реалізацію політики у сфері
психологічної допомоги, медичного забезпечення і реабілітації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі - члени сімей ветеранів), розвитку спорту ветеранів війни та фізкультурно-спортивної реабілітації;

2) організаційна діяльність у сфері компетенції Департаменту, координація, контроль за виконанням заходів і завдань державних цільових програм у сфері компетенції Департаменту;

3) методична діяльність у сфері компетенції Департаменту, методичний супровід розробки та затвердження результатів досліджень, практичних
посібників, методичних рекомендацій, що здійснюються партнерськими організаціями на замовлення Мінветеранів у сфері компетенції Департаменту;

4) розширення міжрегіонального та міжнародного співробітництва щодо впровадження новітніх технологій у сфері компетенції Департаменту.

Відділ психологічної допомоги

1. Основними завданнями відділу є:

1)забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі - члени сімей ветеранів), а саме забезпечення надання їм психологічної допомоги;

2) організація психологічної допомоги особам, які звільняються або звільненіз військової служби з числа ветеранів війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і
Захисниць України;

3) сприяння збереженню психічного здоров'я ветеранів та членів їх сімей;

4)здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері збереження психічного здоров’я ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;

5) взаємодія з міжнародними організаціями щодо впровадження новітніх технологій у сфері збереження психічного здоров’я ветеранів війни та членів їх
сімей, членів сімей загиблих (померлих) таких осіб;

6) координація діяльності центрів соціально-психологічної реабілітації населення, що належать до сфери управління Мінветеранів, в межах компетенції
відділу. 

Відділ ветеранського спорту та реабілітації

1. Основними завданнями Відділу є:

1)забезпечення реалізації державної політики на основі постійного аналізу стану справ та вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників
Революції Гідності (далі – ветерани);

2) сприяння розвитку спорту ветеранів війни та членів їх сімей, їх психологічній та соціальній адаптації шляхом залучення до фізкультурнооздоровчої та спортивної діяльності із використанням діючої мережі закладів фізичної культури і спорту, забезпечення проведення всеукраїнських спортивних заходів серед ветеранів війни та їх участь у міжнародних спортивних заходах, взаємодія з громадськими об’єднаннями фізкультурно-спортивної
спрямованості;

3) розроблення програм фізкультурно-спортивної реабілітації та занять спортом для ветеранів та членів їх сімей, надання пропозицій щодо їх продовження або коригування;

4)забезпечення аналізу нормативно-правових актів у сфері компетенції Відділу з метою виявлення прогалин, забезпечення розробки та надання
пропозицій з метою вдосконалення діючого законодавства до проектів законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України,
актів Мінветеранів в межах компетенції Відділу;

5) взаємодія з міжнародними організаціями щодо впровадження новітніх технологій у сфері розвитку спорту ветеранів, їх участі у міжнародних та інших заходах, розроблення програм фізкультурно-спортивної реабілітації та занять спортом ветеранів


ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ, ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ І ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Директорат цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів та діяльність якого спрямовується і координується заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

До складу Директорату входять такі підрозділи:

експертна група розвитку інформаційних систем та ветеранських електронних сервісів;

експертна група системної інтеграції;

експертна група ведення державного Реєстру.

Основні завдання експертної групи розвитку інформаційних систем та ветеранських електронних сервісів:

- забезпечення формування, ведення та розвитку інформаційних систем Мінветарнів.

- забезпечення формування, ведення та розвитку ветеранських електронних сервісів в Мінветарнів;

- забезпечення організаційних робіт з надання електронних послуг, електронних довірчих послуг та послуг з електронної ідентифікації.

Основні завдання експертної групи системної інтеграції:

- цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації;

- розвитку електронних інформаційних ресурсів Мінветеранів та їх взаємосумісності з іншими системами;

- технічне супроводження надання електронних послуг, електронних довірчих послуг та послуг з електронної ідентифікації;

- розвитку ІТ-індустрії Мінветеранів;

- забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки, автоматизованих систем Мінветеранів крім Єдиного державного реєстру ветеранів війни та Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

 Основні завдання експертної групи ведення державного Реєстру:

- забезпечення формування і ведення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

- ведення Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.


ЮРИДИЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Юридичний департамент є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів та діяльність якого спрямовується і координується Міністром.

Основними завданнями Департаменту є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Мінветеранів, його керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також забезпечення самопредставництва Мінветеранів у судах. До складу Департаменту входять такі структурні підрозділи:

1) відділ правового забезпечення;

2) відділ експертизи проектів нормативно-правових актів;

3) відділ претензійно-позовної роботи;

4) відділ організації договірної роботи.

Основними завданнями відділу правового забезпечення є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Мінветеранів, її керівництвом та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

Основними завданнями відділу експертизи проектів нормативно-правових актів є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Мінветеранів, її керівництвом та працівниками під час підготовки та погодження проектів нормативно-правових актів.

Основними завданнями відділу претензійно-позовної роботи є:

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів Мінветеранів, його керівництвом та працівниками під час підготовки (складанні) документів, необхідних для пред’явлення та розгляду претензій та позовів;

забезпечення контролю за веденням претензійної та позовної роботи, аналіз та узагальнення її результатів;

забезпечення самопредставництва Мінветеранів у судах через визначених Міністром державних службовців Відділу.

Основними завданнями відділу організації договірної роботи є організація правової роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), здійсненням заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань.

 

УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ПЕРСОНАЛУ

Управління з питань персоналу є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України.

 До складу Управління входять такі  структурні підрозділи:

1) відділ організаційної роботи;

2) відділ кадрового менеджменту;

3) сектор добору та розвитку персоналу.

 

Основні завдання Управління: 

1) реалізація державної політики з питань управління персоналом у Мінветеранів;

2)        забезпечення здійснення державним секретарем Мінветеранів своїх повноважень з питань управління персоналом;

3)        забезпечення організаційного розвитку Мінветеранів;

4)        добір персоналу в Мінветеранів в установленому законодавством порядку;

5)        розвиток персоналу та організація підвищення рівня професійної компетентності працівників Мінветеранів;

6)        здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

7)    документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

 

 УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ТА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

            Управління документообігу та звернень громадян є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів та діяльність якого спрямовується і координується заступником Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

До складу Управління входять такі структурні підрозділи:

Відділ організації документообігу та виконавської дисципліни;

Відділ звернень громадян та доступу до публічної інформації

Основні завдання відділу організації документообігу та виконавської дисципліни:

1) організація електронного документообігу в Мінветеранів, його структурних підрозділах та здійснення контролю за ведення діловодства в Мінветеранів;

2) здійснення контролю за виконання актів та доручень Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказів і доручень керівництва Мінветеранів.

Основними завданнями відділу звернень громадян та доступу до публічної інформації є організація та забезпечення кваліфікованого, об’єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян, забезпечення доступу до публічної інформації та забезпечення проведення особистого прийому громадян у Мінветеранів.

 

УПРАВЛІННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Управління бухгалтерського обліку та звітності є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів та діяльність якого спрямовується і координується Міністром.

До складу Управління входять такі структурні підрозділи:

1)   відділ бухгалтерського обліку;

2)   відділ розрахунків з працівниками та оплати праці.

Основними завданнями Управління є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Мінветеранів та складання звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникнення негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів

6) здійснення методичного керівництва та контролю за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності в установах, підприємствах та організаціях, що належать до сфери управління Мінветеранів.

  

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Фінансове управління є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів та діяльність якого спрямовується і координується Міністром.

Основними завданнями Управління є:

1) виконання в межах компетенції Мінветеранів заходів, направлених на формування та реалізацію державної політики у сфері фінансового забезпечення соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі - ветерани), членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

2) організація фінансового планування, фінансування та моніторинг виконання бюджетних програм, головним розпорядником яких визначено Мінветеранів, з метою забезпечення відповідно до чинного законодавства потреби Мінветеранів в бюджетних коштах та їх ефективного-використання.

 До складу Управління входять такі структурні підрозділи:

1) відділ бюджетного планування та фінансово-економічної роботи;

2) відділ фінансування та моніторингу бюджетних програм.

 Основні завдання відділу бюджетного планування та фінансово-економічної роботи:

1) Виконання в межах компетенції Мінветеранів заходів, направлених на формування та реалізацію державної політики у сфері фінансового забезпечення соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності (далі – ветерани), членів сімей ветеранів та осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

2) Організація бюджетного планування за програмами, головним розпорядником яких визначено Мінветеранів, з метою забезпечення відповідно до чинного законодавства потреби Мінветеранів в бюджетних коштах.

3) Здійснення фінансово-економічної роботи та участь в опрацюванні розрахунків за бюджетними програмами, головним розпорядником яких визначено Мінветеранів.

 Основні завдання відділу фінансування та моніторингу бюджетних програм:

1) Фінансове забезпечення діяльності розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів за КВК 150 “Міністерство у справах ветеранів України” та КВК 151 “Міністерство у справах ветеранів України” (загальнодержавні видатки).

2) Управління бюджетними коштами в межах установлених бюджетних призначень, ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, здійснення моніторингу виконання бюджетних програм, оцінки їх ефективності.


ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИЦТВА МІНІСТЕРСТВА

Відділ організаційного забезпечення діяльності керівництва міністерства є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів та діяльність якого спрямовується і координується одним із заступників Міністра у справах ветеранів України відповідно до розподілу обов'язків.

Основними завданнями Відділу є: 

1) організаційне, аналітичне та інформаційне забезпечення діяльності державного секретаря Мінветеранів, першого заступника та заступників Міністра;

2) забезпечення здійснення контрольних функцій керівництва Мінветеранів;

3) здійснення організаційної роботи колегії Мінветеранів;

4) організація взаємодії керівництва міністерства зі структурними підрозділами Мінветеранів, центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Адміністрацією Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та міжнародними організаціями з метою обміну матеріалами, необхідними для виконання завдань, поставлених перед керівництвом Мінветеранів.

 

ВІДДІЛ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відділ комунікації та інформаційного забезпечення є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів та діяльність якого спрямовується і координується Міністром у справах ветеранів України.

Основними завданнями Відділу є:

1) висвітлення діяльності Мінветеранів у засобах масової інформації, інформаційних інтернет-ресурсах, офіційному веб-сайті та соціальних мережах Мінветеранів, підготовка й поширення інформаційних матеріалів, прес-релізів, фото-, відеоматеріалів;

2) інформування громадськості про діяльність Мінветеранів та  інститутів громадянського суспільства, які реалізують діяльність відповідно до пріоритетних напрямків Мінветеранів;

3) сприяння залученню громадськості та представників ІГС до процесу формування і реалізації державної політики у сфері діяльності Мінветеранів;

4) ведення офіційного веб-сайту Мінветеранів, соціальних мереж (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram), каналу Мінветеранів на YouTube, їх адміністрування та розміщення на веб-сайті і в соціальних мережах необхідного контенту;

5) участь у створенні та розповсюдженні комунікаційних матеріалів по вшануванню пам’яті, створенню позитивного образу ветеранів війни, осіб, постраждалих учасників Революції Гідності;

6)постійний моніторинг публікацій ЗМІ та інтернет-ресурсів, що стосуються діяльності Мінветеранів.

 

ВІДДІЛ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Відділ адміністративно-господарського забезпечення є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів.

Основним завданням Відділу є:

1) забезпечення ефективної та безперебійної роботи центрального апарату Мінветеранів, його територіальних підрозділів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінветеранів, шляхом реалізації адміністративно-розпорядчих та господарських функцій, покладених на Відділ;

2) організація матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів центрального апарату Мінветеранів та його територіальних органів.

Здійснення супроводу договорів з господарської діяльності центрального апарату Мінветеранів та його територіальних органів.

 

ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

Відділ внутрішнього аудиту є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, що створений для виконання завдань, пов'язаних  із проведенням внутрішнього аудиту та аналізу внутрішнього контролю.

Відділ в своїй діяльності підпорядковується і звітує безпосередньо Міністру в частині здійснення внутрішнього аудиту та контролю, а в частині проходження державної служби - державному секретарю Мінветеранів.

Основними завданнями Відділу є надання Міністру, керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінветеранів, одержувачам бюджетних коштів об'єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

1)  функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;

2)  удосконалення системи управління;

3) запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;

4) запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Мінветеранів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління та одержувачів бюджетних коштів.

 

СЕКТОР ЗАКУПІВЕЛЬ

Сектор закупівель є самостійним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядкований державному секретарю Мінветеранів.

Основними завданнями Сектору є:

1)        Збір пропозицій від структурних підрозділів Мінветеранів щодо плану закупівель, їх узагальнення, узгодження з відповідними структурними підрозділами Мінветеранів. Складання плану закупівель, внесення змін до плану закупівель на основі відповідних звернень від структурних підрозділів Мінветеранів.

2)        Проведення процедур закупівель без використання та з використанням електронної системи закупівель вартістю до 50 тисяч гривень, проведення спрощених закупівель, конкурентних торгів, торгів з обмеженою участю та переговорних процедур.

3)        Інформування структурних підрозділів Мінветеранів про результати проведених процедур закупівель для укладання договорів з їх переможцями.

4)        Складання та оприлюднення звітів про результати проведених процедур закупівель у електронній системі закупівель.

           

СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 Сектор з питань запобігання та виявлення корупції є самостійним та функціонально незалежним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, відповідно до частини першої статті 131 Закону України "Про запобігання корупції", який безпосередньо підпорядковується державному секретарю Мінветеранів та підзвітний і підконтрольний Міністру у справах ветеранів України.

Основними завданнями Сектору є:

- Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з корупцією.

- Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінветеранів, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій Міністру, Державному секретарю.

- Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.

- Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Міністра, Державного секретаря  та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

- Перевірка факту подання декларацій суб'єктами декларування та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку.

-  Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі у територіальних органах, на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях (далі – юридичні особи, що належать до сфери управління Мінветеранів).

- Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, у тому числі у територіальних органах та юридичних особах, що належать до сфери управління Мінветеранів.

- Здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону.

- Інформування Міністра, Державного секретаря, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.


СЕКТОР З ПИТАНЬ РЕЖИМНО-СЕКРЕТНОЇ РОБОТИ

Сектор з питань режимно-секретної роботи є самостійними структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, що безпосередньо підпорядковується державному секретарю Мінветеранів та діяльність якого координується Міністром

Основними завданнями Сектору з питань режимно-секретної роботи є:

 • недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;
 • своєчасне розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами Мінветеранів заходів щодо охорони державної таємниці;
 • запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї;
 • виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації у процесі діяльності Мінветеранів, контроль за здійсненням заходів технічного захисту інформації;
 • забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, пов'язаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин;
 • організація та ведення секретного діловодства в Мінветеранів;
 • здійснення контролю за станом режиму секретності в Мінветеранів та установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери його управління.

 

СЕКТОР ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

Сектор захисту інформації є самостійним та функціонально незалежним структурним підрозділом Міністерства у справах ветеранів України, який безпосередньо підпорядковується державному секретарю Мінветеранів та підзвітний і підконтрольний Міністру у справах ветеранів України.

Основними завданнями Сектору є:

Організація та координація діяльності Мінветеранів у сфері забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та технічного захисту інформації від несанкціонованого доступу і захисту інформації від витоку технічними каналами.

Організація та координація діяльності Мінветеранів у сфері проведення технічного аналізу для визначення шляхів і областей, які можуть атакувати зловмисники, запровадження запобіжних заходів для забезпечення протидії кібератакам.

Здійснення моніторингу умов доступу та технології оброблення інформації з метою виявлення можливих каналів витоку та інших загроз для безпеки інформації.

Здійснення формування моделі загроз, розроблення політики безпеки інформації.

Встановлення особливостей захисту державних інформаційних ресурсів або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

Розроблення і впровадження організаційно-технічної модель кіберзахисту із запобігання, виявлення та реагування на кіберінциденти і кібератаки та усунення їх наслідків, забезпечення впровадження аудиту інформаційної безпеки на об’єктах.

Оцінює та прогнозує розвиток подій, пов’язаних з реалізацією потенційних та реальних інформаційних і кіберзагроз.

 

Головний спеціаліст з питань протоколу, церемоніалу та організації засідань

Головний спеціаліст з питань протоколу, церемоніалу та організації засідань безпосередньо підпорядковується державному секретарю Мінветеранів.

 Основними завданнями є:

1) додержання Державного Протоколу та Церемоніалу України в рамках проведення заходів за участю керівництва Мінветеранів відповідно до положень про Державний Протокол та Церемоніал України, затверджених Указом Президента України від 22 серпня 2002 р. № 746/2002;

2) протокольне та організаційне забезпечення офіційних заходів міжнародного характеру за участю керівництва Міністерства, робочих поїздок Міністра за кордон та в межах України;

3) забезпечення офіційного протокольного листування;

4) організація засідань робочих груп, міжвідомчих нарад, круглих столів експертної ради при Мінветеранів тощо за участю керівництва Міністерства разом з профільними підрозділами.

 

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи, цивільного захисту та охорони праці

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи, цивільного захисту та охорони праці безпосередньо підпорядковується державному секретарю Мінветеранів.

Основними завданнями є:

- організація мобілізаційної роботи і цивільного захисту з метою забезпечення сталого функціонування Мінветеранів в мирний час та в умовах особливого періоду;

- проведення своєчасної мобілізації та переведення Мінветеранів на роботу в умовах особливого періоду;

- здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Мінветеранів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації в порядку, встановленому законодавством;

- поліпшення умов і охорони праці;

- проведення розслідування та здійснення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій;

- забезпечення дотримання вимог техногенної та пожежної безпеки в апараті Мінветеранів.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux