Пільги на навчання

ПІЛЬГИ НА НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ), ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Здобуття освіти, перепідготовка або підвищення кваліфікації Захисників і Захисниць – один із ключових напрямів системи переходу від військової служби до цивільного життя, над створенням якої наразі працює Мінветеранів спільно з іншими відомствами.

Це сприятиме задоволенню освітніх потреб, підвищенню рівня конкурентоспроможності наших ветеранів на ринку праці та посилить роботу у власному бізнесі.

Сьогодні держава гарантує надання державної цільової підтримки для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої та вищої освіти, а також професійної адаптації (підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації) за різними рівнями освіти ветеранам війни, членам їхніх сімей та родинам загиблих (померлих) Захисників і Захисниць.

Як безкоштовно отримати освіту? Мінветеранів показує покроковий алгоритм:


Категорії громадян, які мають право на такі пільги 

 • особи, визнані учасниками бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та члени їх сімей.

Види державної цільової підтримки

 • повна оплата навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням відповідно до цих Порядку та умов, а також умов та правил прийому на навчання до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на відповідний рік;
 • часткова оплата навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 • першочергове переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;
 • соціальна стипендія - для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;
 • безоплатне забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
 • безоплатний доступ до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
 • безоплатне проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, які навчаються за денною формою навчання

Нормативно-правова база

 • Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
 • Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» (стаття 44-1)
 • Закон України «Про вищу освіту» (частина п'ятнадцята статті 44)
 • Закон України «Про фахову передвищу освіту» (частина одинадцята статті 43)
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 р. № 975 «Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 658 «Про затвердження Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 432 «Про затвердження Порядку та умов забезпечення соціальної та професійної адаптації осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих  (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та постраждалих учасників Революції Гідності»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2024 р. № 307 «Деякі питання ментальної, спортивної, фізичної, психологічної реабілітації та професійної адаптації ветеранів війни, членів їх сімей та деяких інших категорій осіб»
 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.03.2024 р. № 266 «Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році»

Документи, що підтверджують право на пільгу

 • посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка;
 • посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 • посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку - довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) встановленого зразка;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи встановленого зразка;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка.

Порядок отримання державної цільової підтримки

Для отримання державної цільової підтримки особа подає особисто на ім’я керівника відповідного закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти заяву, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особи претендують. До заяви додаються засвідчені в установленому порядку копії документів.

У разі коли особа, яка претендує на отримання державної цільової підтримки, є неповнолітньою, заява подається особою, яка в установленому законом порядку представляє її інтереси.

Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника закладу освіти.

Державна цільова підтримка, у частині повноважень державного (регіонального) замовника, надається за його рішенням.

Порядок дій, якщо відмовлено у наданні пільги

 Звернутися особисто до ректора (директора) закладу освіти;

Звернутися зі скаргою до Міністерства освіти і науки України.

Форми та строк професійного навчання

Професійне навчання осіб здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формою навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Строк професійного навчання осіб визначається робочими навчальними планами та робочими навчальними програмами та не може перевищувати 12 місяців у разі організації навчання за робітничими професіями.

Підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення триває максимум 500 год.

За результатами навчання за робітничими професіями та підвищення кваліфікації на курсах цільового призначення видаються документи державного зразка:

Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації – за результатами первинної професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників російсько-української війни за робітничими професіями;

Свідоцтво про підвищення кваліфікації – за результатами підвищення кваліфікації учасників російсько-української війни з вищою освітою.