Реабілітація та забезпечення допоміжними засобами реабілітації (в тому числі протезування)

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» допоміжними засобами реабілітації (далі – ДЗР) є будь-які зовнішні вироби (включаючи пристрої, обладнання, прилади чи програмне забезпечення), спеціально виготовлені або загальнодоступні, основною метою яких є підтримка або поліпшення функціонування і незалежності особи та сприяння її добробуту.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 (зі змінами) встановлено Порядок забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/321-2012-%D0%BF#n15)

Хто може безкоштовно отримати допоміжні засоби реабілітації (далі - ДЗР)?


- особи з інвалідністю та діти з інвалідністю;

- діти з порушеннями опорно-рухового апарату;

- особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист»;

- жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз;

- особи похилого віку;

- військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані, добровольці Сил територіальної оборони) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовці військових прокуратур, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДПС, Держмитслужби, поліцейських, особи рядового та начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної пенітенціарної служби, інші утворені відповідно до законів військові формування, особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади, що захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (далі – військовослужбовці);

- працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також мирні громадяни, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, у районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, за умови, що такими особами не вчинено кримінальних правопорушень, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також особи, які в період воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях під час служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, авіаударам та іншим збройним нападам (далі – постраждалі);

- потерпілі від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань;

- особи з інвалідністю із числа іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, та осіб, яких визнано біженцями чи особами, що потребують додаткового захисту.

Куди необхідно звернутися для безкоштовного отримання ДЗР?


Заява про забезпечення ДЗР (виплату компенсації) у паперовій або електронній формі може бути подана:

- до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті (в разі її утворення) ради;

- до уповноваженої посадової особи з питань соціального захисту виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

- до центру надання адміністративних послуг;

- через електронний кабінет особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи Централізованого банку даних з проблем інвалідності (https://ek-cbi.msp.gov.ua/);

- через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (за наявності технічної можливості) (https://diia.gov.ua/services);  

- до територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (https://www.ispf.gov.ua/pro-fond/regionalni-viddilennya).

Перелік необхідних документів для безкоштовного забезпечення ДЗР


Для взяття на облік особа або її законний представник під час подання заяви про забезпечення ДЗР (виплату компенсації) подають копії таких документів (з пред’явленням оригіналів):

- паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі – документ, що посвідчує особу), свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років);

- індивідуальну програму реабілітації, висновку ЛКК, ВЛК, довідку МСЕК, висновку про забезпечення допоміжними засобами реабілітації (які подають документи вперше після 15.12.2023);

- документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

- посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (за наявності).

Військовослужбовці та постраждалі додатково подають копії таких документів (з пред’явленням оригіналів):

- довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), виданої командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), або іншого документа з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі та у період проведення антитерористичної операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (для осіб, визначених пунктами 19 – 23 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», яким не встановлено інвалідність) (для військовослужбовців – за наявності);

- військового квитка (для військовослужбовців, які є іноземцями та особами без громадянства, які в установленому порядку уклали контракт про проходження військової служби у Збройних Силах, Держспецтрансслужбі, Національній гвардії);

- довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для постраждалих, які є внутрішньо переміщеними особами).

Де безкоштовно отримати ДЗР?


На підприємствах, що здійснюють забезпечення окремих категорій населення ДЗР та надають послуги з ремонту зазначених виробів.

Адреси підприємств по Україні за посиланням:

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNmQ0NThjYjYtZDcxYi00MDgxLTg1MjQtZmRlM2Y4YjliYmJjIiwidCI6IjhhZGRkYTA5LTdjMjQtNGRiYi05ZjdmLTIyYTgwZTUyM2NlOSIsImMiOjl9

До ДЗР, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення, належать:

- протезно-ортопедичні вироби (у тому числі протези та ортези на кінцівки, протези молочної залози, ортопедичне взуття);

- спеціальні засоби для самообслуговування та догляду (рукавиці, наколінники, протипролежневі подушки, крісла-стільці, туалетні опори, сидіння для ванни, сидіння для душу, табурети та стільці для душу, підставки для ванни);

- засоби для пересування (у тому числі крісла колісні, електроскутери, триколісні велосипеди);

- допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому (у тому числі палиці, милиці, ходунки, кошики (стільці) для перенесення);

- меблі та оснащення (у тому числі столи, меблі для сидіння, ліжка, матраци протипролежневі, стінки шведські, бруси та поручні);

- спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією (мобільні телефони, диктофони, годинники, світлові / вібросигналізатори, пристрої для визначення рівня рідини, аудіоплеєри).

Перелік ДЗР, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення за рахунок бюджетних коштів (http://wheelchairs.protez.eu/Wheelchairs/CatalogTZR/Content).

Хто визначає потребу у забезпеченні ДЗР?


Призначення ДЗР здійснюється МСЕК, ЛКК, ВЛК, мультидисциплінарною реабілітаційною командою на підставі спільного наказу Мінсоцполітики та МОЗ від 20.11.2020 № 774/2691 ,,Про затвердження Переліку діагнозів відповідно до найменування технічних та інших засобів реабілітації згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я”, зареєстрованого в Мін’юсті 18.01.2021 за № 74/35696 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0074-21#Text).

 

Протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом учасників бойових дій


На сьогодні учасники бойових дій отримують фахову допомогу з протезування/ортезування виключно в Україні. При цьому в найбільш складних випадках порушень та за відсутності технологій в Україні є можливість направлення на протезування за кордон.

Постановою Кабінету Міністрів України від  01.10.2014 № 518 (зі змінами) встановлено Порядок протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом окремих категорій громадян, які втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок (далі – Порядок) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2014-%D0%BF#Text)

Право на отримання грошової допомоги на протезування та/або ортезування кінцівки виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальними виробами для занять спортом може бути використано учасником бойових дій один раз на п’ять років для протезування верхньої кінцівки, один раз на шість років для протезування/ортезування нижньої кінцівки, два рази на рік для забезпечення вкладишами із силіконової або гелевої композиції для кукс верхніх та нижніх кінцівок.

Розмір грошової допомоги на протезування та/або ортезування кінцівки виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, без урахування податку на додану вартість не може перевищувати 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на момент укладення договору.

Право учасника бойових дій звернутися із заявою про забезпечення виробом підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, та/або спеціальним виробом для занять спортом настає через 12 місяців після проведення первинного протезування.

 

Організація протезування та/або ортезування за кордоном виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні


Для розгляду питання протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, за кордоном, вибору технології та закордонного надавача спеціалізованої допомоги учасник бойових дій або його законний представник повинен подати до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або його територіального відділення за місцем проживання/перебування встановлений Порядком перелік документів.

Організація протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом


Для розгляду питання щодо протезування та/або ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом вітчизняне протезно-ортопедичне підприємство, яке самостійно вибрав учасник бойових дій, подає до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю або його територіального відділення встановлений Порядком перелік документів.

Забезпечення протезування та/або ортезування учасника бойових дій виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та/або спеціальними виробами для занять спортом проводиться відповідно до граничних цін, затверджених Мінсоцполітики (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-22#Text).  

Довідково: посилання на сайт Мінсоцполітики https://www.msp.gov.ua/content/zabezpechennya-tehnichnimi-ta-inshimi-zasobami-reabilitacii-specavtotransportom.html


Телефон для довідок: +38 (063) 230-23-25 та +38 (063) 230-20-11