Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку та умов надання психологічної допомоги..."

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України  “Про затвердження Порядку та умов надання психологічної допомоги  особам, які звільняються або звільнені з військової служби з числа  ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,  членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів  війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць  України відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни,  гарантії їх соціального захисту” 

        Міністерство у справах ветеранів України розробило і виносить на  громадське обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про  затвердження Порядку та умов надання психологічної допомоги особам, які  звільняються або звільнені з військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які  мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам  сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих)  Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України “Про статус  ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

      Абзацом третім пункту 2 розділу I Закону України від 24 березня 2022 р.  № 2153-ІХ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з  внесенням змін до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального захистуˮ визначено, що особи, які звільняються або звільнені з  військової служби з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед  Батьківщиною, члени сімей таких осіб, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів  війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, визначені  Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,  мають право на безоплатну психологічну допомогу.   

      Організація психологічної допомоги зазначеним особам провадиться  центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує  державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають  особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності,  членів сімей таких осіб та членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів  сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України. Порядок та умови  надання психологічної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України. 

      Проєкт акта має на меті удосконалення способу організації та надання послуг,  підвищення доступності, ефективності та результативності послуг у сфері охорони  психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, розширення географії послуг  при зменшенні потреби у ресурсах, забезпечення доступності послуг для  отримувача, впровадження електронних ресурсів в організацію надання відповідних  послуг, дотримання принципу наступності в наданні послуг (можливість  перенаправлення отримувача послуг між відомствами, рівнями та інституціями). 

      Проєктом акта пропонується затвердження Порядку та умов надання  психологічної допомоги особам, які звільняються або звільнені з військової служби  з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,  членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і  членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до  Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

      Враховуючи міжнародний досвід надання психологічної допомоги ветеранам  війни та застосовуючи рекомендації ВООЗ, Мінветеранів пропонує організацію  надання психологічної допомоги на трьох організаційних рівнях. 

     Надання психологічної допомоги першого рівня має на меті сприяння  соціальній адаптації (реадаптації) отримувачів послуг, їх психосоціальну підтримку  та супровід. 

     На другому рівні отримувачам послуг надається психологічна допомога,  спрямована на розв'язання актуальних або специфічних психологічних проблем  отримувача послуг, які виникли, зокрема, внаслідок його участі або участі члена  його сім’ї в бойових діях, перебування в екстремальній ситуації або внаслідок  отримання інвалідності. Робота з отримувачем послуг спрямовується на сприяння  осмисленню досвіду, отриманого в екстремальній ситуації, і сприяння  посткризовому зростанню. Третій рівень психологічної допомоги передбачає терапію розладів психічного  здоров’я і здійснюється у формі психологічної реабілітації із застосуванням методів  психотерапії та психологічного консультування. 

      Зауваження і пропозиції до проєкту акта від фізичних та юридичних осіб,  інститутів громадянського суспільства приймаються  до 15 серпня 2022 року у письмовому та/або електронному вигляді на адресу:  Міністерство у справах ветеранів України, провулок Музейний, 12, м. Київ, 01001,  е-mail: a.sokolenko@mva.gov.ua, контактний телефон: (093) 791-19-43.

1_Проект_постанови.doc

2_Порядок_надання_психологічної_допомоги.docx

3_Пояснювальна_записка.doc

4_Порiвняльна_таблиця.docx

5_Фінансово-економічні_розрахунки.pdf


Related Articles