Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до пункту 4 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”

Міністерством у справах ветеранів України (далі – Мінветеранів) розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до пункту 4 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни” (далі – проєкт Постанови).

Метою проєкту Постанови є врегулювати основні засади здійснення верифікації осіб, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон) до членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни належать, зокрема, дружини (чоловіки), які не одружилися вдруге, та діти, які не мають (і не мали) своїх сімей (пункт 1
статті 10 Закону).

Документом, що підтверджує статус особи, на яку поширюється чинність Закону, є посвідчення “Член сім’ї загиблого”, яке видається органами соціального захисту населення.

Однак, на сьогодні органи соціального захисту населення позбавлені можливості ефективно здійснювати верифікацію достовірності інформації, поданої особами, на яких поширюється чинність Закону, що впливає на підстави, за яких особам було надано визначений Законом статус.

Впровадження такої верифікації сприятиме удосконаленню підходу до соціального захисту цих осіб та оптимізації бюджетних видатків і надасть органам соціального захисту населення право на перевірку інформації щодо:

повторної реєстрації шлюбу дружинами (чоловіками) осіб, зазначених у статті 10 Закону;

реєстрацію шлюбу або народження дитини дітьми загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону, які досягли 18-річного віку.

Оскільки кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати паспорт громадянина України, та вже має неповну цивільну дієздатність і може здійснювати, зокрема, такі правочини як самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами, бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи, самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку), то виникає необхідність видавати дітям загиблого (померлого) ветерана війни посвідчення “Член сім’ї загиблого” при досягненні ними
14-річного віку.

Письмові пропозиції та зауваження до законопроєкту можна подавати до 30 червня 2021 р. на електронну адресу: o.kuriy@mva.gov.ua з подальшим надсиланням паперового варіанту на поштову адресу: провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001.

Консультації з питання, що винесено на обговорення надаються за телефоном: (044) 281-08-54.

Відповідальна особа від Мінветеранів – Курій Олександр Олександрович.

Проект Постанови.pdf

Пояснювальна записка.pdf

Порівняльна таблиця.pdf

Звіт громадського обговорення.pdf

Інші статті