Проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо спрощення порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Міністерством у справах ветеранів України розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо спрощення порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Метою проєкту акта є спрощення процедури призначення та виплати особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України одноразової грошової допомоги у зв’язку з встановленням інвалідності та одноразової грошової допомоги у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї.

Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проєкт акта розроблено Міністерством у справах ветеранів України з власної ініціативи для спрощення порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги та на виконання Прикінцевих положень Закону України від 16.01.2024 №3549-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних у державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану”.

Відповідно до частини сьомої статей 13 та 15 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі – Закон) особам з інвалідністю внаслідок війни, зазначеним у пунктах 11-16 частини другої статті 7 Закону, за рахунок коштів державного бюджету призначається і виплачується одноразова грошова допомога у зв’язку з встановленням інвалідності у розмірі, визначеному підпунктом “б” пункту 1 статті 162 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, зазначеним у пунктах 1-6 частини першої статті 101 Закону – одноразова грошова допомога у зв’язку із загибеллю (смертю) члена сім’ї у розмірі, визначеному підпунктом “а” пункту 1 статті 162 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (далі – одноразова грошова допомога). Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги визначається Кабінетом Міністрів України.

Згідно з Порядком призначення та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2016 № 336 (далі – Порядок № 336), рішення про призначення та виплату одноразової грошової допомоги приймається міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, утвореною Мінветеранів (далі – міжвідомча комісія).

При цьому рішення приймається міжвідомчою комісію за результатами розгляду заяви та документів, які визначені Порядком № 336, зокрема, основним документом для призначення та виплати одноразової грошової допомоги є посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та довідка медико-соціальної експертної комісії – для осіб з інвалідністю; посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України – для членів сімей загиблих (померлих) осіб.

При цьому рішення приймається міжвідомчою комісію за результатами розгляду заяви та документів, які визначені Порядком № 336, зокрема, основним документом для призначення та виплати одноразової грошової допомоги є посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни та довідка медико-соціальної експертної комісії – для осіб з інвалідністю; посвідчення члена сім’ї загиблого Захисника чи Захисниці України – для членів сімей загиблих (померлих) осіб.

Згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2023 № 239 (далі – Порядок № 239), Мінветеранів відповідно до рішень міжвідомчої комісії спрямовує бюджетні кошти структурним підрозділи з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської держадміністрацій (далі – регіональні органи соціального захисту населення), які розподіляють їх між структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у
м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у місті (у разі їх утворення) рад (далі – місцеві органи соціального захисту населення), а місцеві органи соціального захисту населення проводять виплату за заявою одержувачів, шляхом перерахування коштів на рахунок в установі банку, зазначений у заяві.

Оскільки право осіб з інвалідністю внаслідок війни, зазначених у пунктах 11-16 частини другої статті 7 Закону, та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на отримання одноразової грошової допомоги визначено Законом, а Порядком № 336 визначено вичерпний перелік документів, які є підставою для призначення та виплати одноразової грошової допомоги, то покладання на міжвідомчу комісію завдань щодо прийняття додаткових рішень про призначення одноразової грошової допомоги та існуюча процедура прийняття таких рішень є недоцільними та потребують спрощення.

Крім того, пропонується спростити порядок виплати коштів одержувачам  одноразової грошової допомоги, зокрема без необхідності залучення до цього процесу регіональних органів соціального захисту населення і місцевих органів соціального захисту населення та звернення отримувача до цих органів.

Передбачається, що призначена сума одноразової грошової допомоги буде виплачуватися Мінветеранів шляхом перерахування коштів на рахунок одержувача, відкритий в установі банку.

Для надання Мінветеранів можливості приймати рішення про призначення одноразової грошової допомоги та проводити її виплату пропонується внести відповідні зміни до Порядку № 336, Порядку № 239 та Положення про Міністерство у справах ветеранів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 № 1175 (далі – Положення).

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2023 № 702 головам обласних, Київської міської, районних, районних у м. Києві державних адміністрацій (начальникам обласних, Київської міської, районних військових адміністрацій) доручено до 1 жовтня 2023 р. забезпечити в установленому порядку утворення самостійних структурних підрозділів з питань ветеранської політики.

Відповідно до частини другої статті 31 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій підзвітні та підконтрольні відповідним міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади.

Враховуючи викладене, існує необхідність внесення відповідних змін до Положення.

Проєкт постанови можна завантажити за посиланням 1._Проект_постанови_КМУ_1.pdf

Пояснювальну записку можна завантажити за посиланням 2._Пояснювальна_записка_336_239_в_новій_редакції_2.pdf

Порівняльну таблицю можна завантажити за посиланням 3._Порівняльна_таблиця_нова_редакція_+_нові_заяви_20.05_1.pdf

Письмові пропозиції та зауваження до проєкту акту можна подавати
до 29 червня 2024 р. на електронну адресу: i.pavlenko@mva.gov.ua з подальшим надсиланням паперового варіанту на поштову адресу: провулок Музейний, буд. 12, м. Київ, 01001.

Консультації з питання, що винесено на обговорення надаються за телефонами: (063) 227 14 27

Відповідальна особа від Мінветеранів – Павленко Інна Анатоліївна.

1.1_Зміни до Постанов 336 в новій редакції 20.05.pdf

2.1_Додаток_ФЕР.pdf

Інші статті