портал в режимі тестування та наповнення
 • A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • English
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

ДО УВАГИ ВЕТЕРАНІВ – ВСТУПНИКІВ 2020 РОКУ (ОНОВЛЕНО)

опубліковано 01 серпня 2020 року 11:01

1 серпня стартувала вступна кампанія до закладів вищої освіти. Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочнеться о 10.00.

Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» право на освітні пільги мають:

 • особи, визнані учасниками бойових дій;
 • особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності;
 • діти осіб, визнаних учасниками бойових дій;
 • діти осіб, з інвалідністю внаслідок війни;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності;
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, а також внаслідок захворювання в період участі в АТО/ООС;
 •  діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 •  діти осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2020 році затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2019 № 1285.

Звертаємо увагу, що правила вступу до військових вишів у 2020 році можуть відрізнятися від відповідних правил інших закладів вищої освіти. Ознайомитися з цими правилами можна на офіційних сайтах цих навчальних закладів.

У 2020 році встановлено спеціальні умови участі у конкурсному відборі на здобуття вищої освіти, а саме:

вступні випробування у формі співбесіди для осіб з інвалідністю внаслідок війни, які вступають на основі повної загальної освіти;

вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО) для осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Таке право мають і діти-сироти, а також діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

вступні випробування у формі вступних іспитів (замість ЗНО і якщо не складали його з відповідних предметів у 2020 році) для осіб, звільнених з військової служби, починаючи з 01 грудня 2019 року включно;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, якщо особи зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, для:

1) дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення АТО/ООС або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в АТО/ООС;

2) дітей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

3) дітей учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва,  а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів.

Інформацію про заклади вищої освіти, які мають державне замовлення та його обсяги розміщено на сайті Міністерства освіти та науки або на офіційних сайтах конкретних обраних вишів.

Звертаємо увагу! Приватні навчальні заклади не мають державного замовлення, тому надання тих чи інших пільг регулюється самим закладом. 

Крім того, Урядом визначено наступні види державної цільової підтримки для осіб, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»:

Повна оплата навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів у разі зарахування вступників на навчання за державним (регіональним) замовленням відповідно до цих Порядку та умов, а також умов та правил прийому на навчання до закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти на відповідний рік;

Часткова оплата навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів шляхом надання особам, зарахованим на навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

Першочергове переведення здобувачів освіти, зарахованих відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних закладах освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) замовлення;

Соціальна стипендія - для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання, згідно з Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р.  № 1045.

Безоплатне проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, які навчаються за денною формою навчання.

Для отримання певного виду державної цільової підтримки необхідно подати заяву на ім’я керівника відповідного закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особи претендують.

До заяви додаються завірені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право на одержання державної цільової підтримки. 

 • посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка;
 • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка;
 • посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;
 • посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку - довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну) встановленого зразка;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи встановленого зразка;
 • довідка про реєстрацію місця проживання особи встановленого зразка.

У разі коли особа, яка претендує на отримання державної цільової підтримки, є неповнолітньою, заява подається особою, яка в установленому законом порядку представляє її інтереси.

Державна цільова підтримка певного виду надається за рішенням керівника закладу освіти.

Крім зазначених вище державних гарантій у сфері освіти, у деяких регіонах України встановлено додаткові пільги на навчання для учасників АТО/ООС. Додаткову інформацію з цього питання можна отримати у відповідних департаментах освіти і науки обласних державних адміністрацій.Особливості спрощеної процедури вступу ветеранів війни до вишів у 2020 

Форма вступних випробувань

Цьогорічні правила прийому встановлюють, що особи з інвалідністю внаслідок війни мають право вступати до ЗВО на основі співбесіди та в разі позитивного висновку про її проходження, рекомендуються до зарахування.

Учасники бойових дій, особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, мають можливість обрати між складанням зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО) та вступними екзаменами.

Діти учасників бойових дій та члени сімей загиблих повинні складати ЗНО нарівні з іншими абітурієнтами. 

Зарахування до ЗВО

Зарахування до університетів здійснюється на основі рейтингових списків, які формуються з огляду на квотні показники.

Так, є квота-1, яка встановлює певний відсоток бюджетних місць, які виділяються для пільгових категорій вступників за спеціальністю.

Квотні параметри визначають МОН, і цього року за квотою-1:

 • 10 % (але не менше 1 місця);
 • 30 % (у ЗВО та їхніх структурних підрозділах, які функціонують на території Донецької та Луганської областей, і переміщених ЗВО).

У межах квоти-1 здійснюється відбір таких категорій осіб, як-от:

 • учасники бойових дій;
 • постраждалі учасники Революції Гідності.

Варто зауважити, що вищезгадані особи не є єдиними, хто має право на вступ відповідно до квоти-1.

Так, інші абітурієнти, визначені законодавством, мають також право брати участь в конкурсі в межах відповідних параметрів. Ідеться про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування тощо.

Особи з інвалідністю внаслідок війни не належать до квоти-1, проте якщо вони успішно пройшли співбесіду і рекомендовані до зарахування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію, вони зараховуються на місця державного або регіонального замовлення, тобто на бюджет.

Члени сімей загиблих та діти учасників бойових дій повинні вступати до університетів власними силами, складаючи ЗНО, вони не належать до жодної з квот, проте мають інші гарантії, як-от можливість переведення на бюджетну форму навчання, а для членів сімей загиблих таке переведення здійснюється в обов’язковому порядку.

Такі особи можуть бути переведені як перед початком навчання, так і в процесі навчання, наприклад, якщо звільняється бюджетне місце внаслідок відрахування інших студентів.

У контексті вступу до ЗВО згідно з умовами прийому на 2020 рік, затвердженими МОН, членами сімей загиблих вважаються:

 • діти, один з батьків яких загинув (зник безвісти) у районі проведення АТО/ООС або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, яких зазнав в АТО/ООС, а також внаслідок захворювання, набутого в період участі в АТО/ООС;
 • діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи зазнали інших ушкоджень здоров’я під час участі у Революції Гідності;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (зникли  безвісти) або померли внаслідок таких дій чи захворювання, пов’язаного з перебуванням там;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, що загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;
 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, що загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

У разі, якщо особа не пройшла за конкурсом на бюджетне місце в межах квот, то вона має право звернутися з письмовою заявою до ректора університету, аби той здійснив запит на МОН з проханням виділити додаткове бюджетне місце.

Як показує практика, здебільшого міністерство готове співпрацювати та задовольняє клопотання, хоча такий обов’язок на рівні законодавства не визначений.

Подача документів

За загальним правилом цьогоріч абітурієнти подають заяви та документи в електронній формі, крім випадків, які визначені законодавством.

Так, особи, які вступають до ЗВО на основі співбесід або за квотою-2 (про яку йтиметься далі), можуть подавати заяви в електронній формі, проте з подальшим поданням документів, що підтверджують право на вступ за спрощеною системою. 

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у ЗВО та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії одного з обраних закладів вищої освіти.

Окрім загального переліку документів, які необхідно подавати кожному абітурієнту, для підтвердження свого права на спрощену процедуру вступу пільгові категорії повинні пред’явити:

 • посвідчення учасника бойових дій, посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності – особам, визнаним учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни, постраждалими учасниками Революції Гідності;
 • посвідчення учасника бойових дій (батька або матері), посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (батька або матері), посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності (батька або матері), свідоцтво про народження дитини – дітям визначених осіб;
 • посвідчення члена сім’ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну), свідоцтво про народження дитини – членам сімей загиблих.

Для отримання державної цільової підтримки також потрібно подати особисто на ім’я керівника відповідного ЗВО заяву, складену в довільній формі, з зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які претендує вступник. 

Строки

У зв’язку із запровадженням карантину строки для подачі документів до ЗВО дещо посунулись.

Їх перенесли на місяць, проте відповідні дати можуть коригуватись залежно від розвитку епідеміологічної ситуації. 

Вступна кампанія до ЗВО розпочнеться 1 серпня з реєстрації в електронних кабінетах.

Прийом заяв триватиме до 13-22 серпня. Вступні іспити, творчі конкурси відбуватимуться 1-12 серпня (на бюджет) та 13-22 серпня (на контракт).

Особи, які мають право на вступ на основі співбесіди, повинні її пройти впродовж 16-18 серпня.

Списки осіб, які рекомендовані до зарахування на бюджет за результатами співбесіди та за квотою-2, повинні бути готовими на 12:00 20 серпня.

Рейтингові списки рекомендованих на бюджет вступників на основі ЗНО, творчих конкурсів та вступних іспитів (включно з квотою-1) – на 12:00 27 серпня.

Документи для зарахування на бюджет потрібно буде подати до 18:00 31 серпня.

Зарахування вступників на бюджет відбуватиметься до 5 вересня, а на контракт – до 30 вересня.

Скористатись можливістю переведення на вакантні місця та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів вступників, які зараховані на контракт, можна буде до 15 вересня.

Інші форми надання державної цільової підтримки для здобуття освіти

Постанова КМУ №975 встановлює також низку інших гарантій, якими можуть скористатися пільгові категорії осіб.

Йдеться про такі можливості, як-от:

 • повна оплата навчання за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів (але лише у разі вступу на бюджетну форму навчання відповідно до умов та правил прийому з урахуванням встановлених квот);
 • пільгові довгострокові кредити для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;
 • обов’язкове переведення на бюджетну форму навчання у разі наявності вакантного місця для членів сімей загиблих, а також можливість переведення дітей учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю внаслідок війни;
 • соціальні стипендії (у разі навчання на бюджеті за денною формою);
 • безоплатного забезпечення підручниками;
 • безоплатного доступу до інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
 • безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках (лише для осіб, які навчаються за денною формою навчання).

Варто звернути увагу, що скористатись державною цільовою підтримкою на здобуття освіти учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності мають право незалежно від віку, водночас для їхніх дітей та членів сімей загиблих встановлене обмеження до 23 років.

Перекваліфікація

Важливою гарантією для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності є те, що вони мають право на професійну адаптацію шляхом перекваліфікації.

Так, постановою КМУ №432 встановлено, що професійна адаптація осіб з вищою освітою здійснюється шляхом отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня, підвищення кваліфікації, спеціалізації.

Прийом на навчання для отримання іншої спеціальності здійснюється згідно з умовами прийому до вищих навчальних закладів у відповідному році (пункти 20, 22).

Варто зауважити, що у разі вступу на бюджетне місце, визначені особи мають можливість здобувати іншу спеціальність безоплатно, незалежно від того, чи перша їхня освіта була здобута за кошти фізичних та/або юридичних осіб чи за державним (регіональним) замовленням. 

У разі, якщо ці особи з певних причин не проходять на бюджетне місце відповідно до умов прийому та визначених квот, проте рекомендовані до зарахування на комерційне місце, вони можуть звернутись з письмовою заявою до ректора ЗВО, аби той клопотав перед МОН про виділення додаткового бюджетного місця.

Така процедура не закріплена на законодавчому рівні, проте сформувалась відповідна практика, яка показує, що це дієвий спосіб для реалізації гарантій, які встановлені для пільгових категорій.

Скористатись таким шляхом, як показує практика, неможливо, якщо у ЗВО на обрану спеціальність взагалі не передбачені місця державного замовлення.

Чим це регулюється?

Пільги для ветеранів закріплені на рівні закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а порядок їх надання деталізується підзаконними актами, наприклад:

 • Постановою КМУ від 23 листопада 2016 року №975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти";
 • Постановою КМУ від 21 червня 2017 р. №432 "Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності".

Вступ до закладів вищої освіти кожного року здійснюється на підставі правил прийому, які затверджуються Міністерством освіти і науки, цьогоріч це наказ МОН від 11 жовтня 2019 року №1285.

Джерело: ГО "Юридична сотня"

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux