Якісне впровадження державної ветеранської політики потребує залучення усіх стейкхолдерів