Уточнення даних е-Посвідчення

Форма електронного звернення громадянина призначена виключно для фізичних осіб – громадян.

Відповідно до пункту 45 Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 „Деякі питання документування управлінської діяльності”, факсограми та інші електронні документи, що надходять електронною поштою без/з електронним цифровим підписом (електронною печаткою), реєстрації не підлягають.

У разі необхідності направлення юридичними особами кореспонденції до Мінветеранів просимо надсилати її засобами поштового зв’язку (оригінал документу з підписом).

Органи державної влади можуть також направляти кореспонденцію за допомогою Системи електронної взаємодії органів державної влади (СЕВ), якщо орган державної влади є  її учасником.