портал в режимі тестування та наповнення
  • A-
    A+
  • Людям із порушенням зору
Пошук
Шукати на порталі
або
серед нормативних актів

Порядок проведення Установчих зборів

опубліковано 07 січня 2019 року 17:30

Установчі збори громадської ради при Мінветеранів є публічним відкритим заходом. Учасники установчих зборів можуть вести аудіо-, фото- та відеофіксацію, вільно зберігати та поширювати цю інформацію, вести трансляцію установчих зборів.

Реєстрація представників інститутів громадянського суспільства – учасників установчих зборів: 28 лютого 2019 року з 09:30 по 10:00 (м. Київ, вул. М. Грушевського, 30/1 (Центральний будинок офіцерів Збройних сил України).

Початок установчих зборів о 10:00.

Організовує реєстрацію представників інститутів громадянського суспільства – учасників установчих зборів, відповідальна особа, визначена ініціативною групою. Реєстрації підлягають особи, які були в установленому порядку висунуті від інститутів громадянського суспільства для участі в установчих зборах та включені ініціативною групою до списку кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах. Реєстрація здійснюється за документами, що посвідчують особу (паспорт громадянина України, посвідчення водія тощо).

Під час реєстрації учаснику установчих зборів, видається мандат для участі в установчих зборах та інші документи, визначені ініціативною групою. По закінченню реєстрації визначена ініціативною групою відповідальна особа складає реєстр учасників установчих зборів.

Проведення установчих зборів відкриває уповноважений представник ініціативної групи, також слово надається присутньому представнику Мінветеранів. Зачитується цей порядок проведення установчих зборів результати реєстрації.

Шляхом особистого відкритого голосування мандатами учасників установчих зборів зі складу учасників установчих зборів обирається лічильна комісія у складі 5 осіб, голова установчих зборів, секретар установчих зборів, визначається кількісний склад Громадської ради, що не може становити більш як 35 осіб.

Формування складу Громадської ради проводиться шляхом рейтингового Інтернет-голосування громадян, які проживають на території України, за осіб, які особисто присутні на установчих зборах, кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.

Рейтингове Інтернет-голосування проводиться протягом двадцяти чотирьох годин у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Мінветеранів. Будь-який громадянин, який проживає на території України, може взяти участь у рейтинговому голосуванні. Під час участі в рейтинговому голосуванні громадянин може проголосувати за одного або декількох кандидатів, але не більше ніж визначений кількісний склад громадської ради.

Під час проведення рейтингового Інтернет-голосування в установчих зборах оголошується перерва на строк не більше 10 робочих днів для проведення голосування та встановлення результатів. Після перерви лічильна комісія доповідає про результати рейтингового Інтернет голосування. Обраними до складу Громадської ради за результатами рейтингового Інтернет-голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до Мінветеранів.

Довідково:

1. З метою уникнення непорозумінь, перед тим як почати оформлювати заяву до ініціативної групи, бажано перевірити відповідність інститутів громадянського суспільства та делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктами 6, 7 та 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (далі – Типове положення).

2. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах, відповідно до пункту 8 Типового положення можуть бути одна з таких причин:

  • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Типового положення;
  • неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим пункту 8 Типового положення;
  • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Типового положення;
  • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
  • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
  • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Протокол №1 засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України від  28 грудня 2018 р.

Додаток 1 до Протоколу. Реєстр присутніх на засіданні ІГ

Додаток 2 до Протоколу. Повідомлення про проведення установчих зборів громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України

Зразки документів